ஸ்ரீ நடராசப் பெருமானின் ஆறு அபிடேகங்களில், இத்தினத்தில் நடைபெறும் அபிடேகமும் ஒன்றாகும். இத்தினம் நடேசர் தரிசனத்திற்குச் சிறந்த நாளாகும்.

1. அதிகாலை - மார்கழி (திருஅனந்தல்).
2. காலைச்சந்தி - மாசி.
3. உச்சிக்காலம் - சித்திரை.
4. சாயூங்காலை(மாலை) - ஆனி.
5. இரண்டாம்காலம் - ஆவணி.
6. அர்த்தசாமம் - புரட்டாதி.

மூலம் : இந்து மக்களுக்கு ஒரு கையேடு, அகில இலங்கை இந்து மாமன்ற பொன்விழா வெளியீடு 2006.