ஸ்ரீ நடராசப் பெருமானுக்கு வருடத்தில் செய்யப்படும் ஆறு அபிடேகங்களில், வருடம் பிறந்து முதல் வருகின்றர் அபிடேகம் சித்திரைத் திருவோணத்தில் நிகழ்கின்றபடியால் இத்தினம் வழிபாட்டிற்குரிய முக்கிய தினமாகும்.

அதிகாலை - மார்கழி (திருஅனந்தல்).
காலைச்சந்தி - மாசி.
உச்சிக்காலம் - சித்திரை.
சாயூங்காலை(மாலை) - ஆனி.
இரண்டாம்காலம் - ஆவணி.
அர்த்தசாமம் - புரட்டாதி.

 

மூலம் : இந்து மக்களுக்கு ஒரு கையேடு, அகில இலங்கை இந்து மாமன்ற பொன்விழா வெளியீடு 2006.