Kjære BHS sine medlemmer.

 

Det nærmer seg tamil varudappirappu, men situasjonen er spesiell i år. For å unngå å bli smittet av viruset Covid-19, tar vi forskjellige tiltak, som dere allerede vet.

 

Av den grunn sender vi denne informasjon til dere for å innhente opplysninger om upayamdeltakelse for varudappirappu for å tilrettlegge gjennomføringen på best mulig måte for alle.

 

Er dere/ du er interessert i å ta upayam mandag den 13.april? Da må dere/ du gi tilbakemelding innen 4. april 2020.

 

Tilbakemeldingen kan gies enten ved å svare på denne mailen, eller ta kontakt med Vasuhi Kamalanathan på mobil 95454141.

 

Med vennlig hilsen

Kannapiran Amirthalingam

Forstnader