OPPDATERTE TILTAK MOT KORONAVIRUSET

 

Med dette informerer styret i Bergen Hindu Sabha følgende:

Grunnet økt smittespredning av covid-19 i Bergen, innstrammes smitteverntiltak i Bergen de neste 10 dager. Tempelet vil være åpent

og poojaer vil foregå som normalt. Dørene vil stenges hvis antallet besøkende overskrider 10 personer. Dette er sterkt beklagelig,

men strengt nødvendig for å begrense spredningen. Vi forholder oss til helsemyndighetene og Bergen kommune sine vurderinger.

 

Med vennlig hilsen 

Kannapiran Amirthalingam 

Forstander