OPPDATERTE TILTAK MOT KORONAVIRUSET

Bergen kommune viderefører endringer i smittevernstiltak til og med 22.eptember.

 

Med dette informerer styret i Bergen Hindu Sabha følgende:

Tempelet vil være åpent og poojaer vil foregå som normalt. Maksimalt antall deltakere er ti personer. Dørene vil bli stengt hvis antallet overskrider.

 

19.september er det første «puraddathi sani» og veldig mange vil ønske å brenne «ellennai». Siden vi har begrenset antall deltakere på templet, utvider vi åpningstiden.  

 

Templet vil være åpnet kl. 12.00 – 14.00 og kl. 19.00 – 21.00 på lørdag 19.september.

 

Med vennlig hilsen 

 _______________________

Kannapiran Amirthalingam 

Forstander