OPPDATERT INFORMASJON

 

Bergen kommune viderefører smittevernstiltakene to uker til. De neste ukene må vi holde oss hjemme og begrense antall nærkontakter når det er mulig. Det er krav til bruk av munnbind eller ansiktsmaske innendørs på offentlig sted når 1-meters avstandskravet ikke kan overholdes.

 

Antall deltaker under pooja er ti personer inntil videre.

 

Fra og med 29. november innfører styret munnbind påbud for upayam deltakere under «sangalpam». Dette gjør vi for å beskytte Iya (prest) mot smitte.

 

Styret ber dere alle om å vise forståelse for smittevernreglene fra Bergen kommune. Takk for samarbeidet😊

 

Med vennlig hilsen 

 

Kannapiran Amirthalingam 

Forstander