Antall deltaker økes til 20 personer (kun 2 medlemmer/familie), kun under dagspooja, og det påkreves bruk av munnbind.

 

Bergen kommune viderefører smittevernstiltakene og da må vi holde oss hjemme og begrense antall nærkontakter når det er mulig. Det er krav til bruk av munnbind eller ansiktsmaske innendørs på offentlig sted når 1-meters avstandskravet ikke kan overholdes.

 

Det er mange som pleier å delta under "dagspooja" på første nyttårsdag. Derfor styret innfører dette tiltaket for å imøtekomme deltakernes behov.

 

Antall deltaker økes til 20 personer (kun 2 medlemmer/familie), kun under dagspooja, og det påkreves bruk av munnbind.

 

Den som ikke bruker munnbind, blir avvist.

 

Templet vil være åpent til kl. 15.00.

 

Styret ber dere alle om å vise forståelse for smittevernreglene fra Bergen kommune. Takk for samarbeidet😊

 

Med vennlig hilsen 

Kannapiran Amirthalingam 

Forstander