I Bergen kommune gjelder nasjonale smittevernstiltakene inntil videre. En av de tiltakene er å ha maksimalt ti personer under arrangementer i tros- og livsynsshus som mangler faste tilviste sitteplasser.  

 

Styret i Bergen Hindu Sabha besluttet å gjøre følgende:

  • Dørene stenges når tiende person er kommet inn.

 

  • Templet åpnes 30 minutter før pooja starter, og stenges 60 minutter etter pooja avsluttet. Kun upaymdeltakere møtes til sangalpam kl. 17.45.

 

  • Upyamdeltakere bruke munnbind under sangalpam.

 

  • Hver person kan delta kun to fredagskveldspooja i måned.

Dette gjøres for å gi mulighet til alle. Templet er åpent alle dager og pooja utføres to ganger for dagen. 

  • Det er fremdeles ikke mulig å invitere prest hjem til å utføre ritualer.

 

Styret ber dere alle om å vise forståelse for smittevernreglene fra regjeringen og Bergen kommune. Takk for samarbeidet😊

 

Med vennlig hilsen 

Kannapiran Amirthalingam 

Forstander