På siste sameiermøte kom det fram at bilister som bruker garasjen opplever innbrudd, hærverk og ulovlig parkering i garasjen. Dette skjer når garasjedøren står åpnet i templets åpningstider.  Det kan hende at dere kan møte stengte garasjedør (ytterdør) når dere kommer til templet.

 

Hvis døren er stengt, ring til templets telefon 55 28 22 45. Så kan noen komme ned og åpne døren for deg.

Styret jobber med å finne en bedre løsning til dette. Styret beklager sterkt for ulempen dette medfører.

 

Med vennlig hilsen 

Kannapiran Amirthalingam 

Forstander