TEMPEL ER STENGT FOR BESØKENDE  f.o.m. kveldspooja 31. mars t.o.m. kveldspooja 12.april.

 

På grunn av økende smittesituasjonen i Bergen har styret besluttet å stenge templet for besøkende

f.o.m. kveldspooja 31. mars t.o.m. kveldspooja 12.april.