TEMPLET ER ÅPENT FOR BESØKENDE F.O.M. 04.05.2021.

 

Med dette informerer styret i Bergen Hindu Sabha om templet skal være åpent for besøkende fra og med tirsdag, 4.mai 2021.

Kun ti besøkende (inkludert barn i alle alder) er det tillatt på grunn av lokale smitteverntiltakene.

Styret er nødt til å gjøre følgende tiltakene for å beskytte, presten og besøkende mot smitte.

  • Dørene stenges når tiende person er kommet inn.
  • Det er påbudt å bruke munnbind. Dette gjelder ikke barn under 13 år.
  • Templet åpnes 30 minutter før pooja starter, og stenges 60 minutter etter pooja avsluttet. Kun upaymdeltakere møtes til sangalpam kl. 17.45.
  • Hver person kan delta kun to fredagskveldspooja i måned.
  • Det er forbudt å synge agaval, bajana og mangalam.
  • Den som synger thevarm og panchapuranam må sørge for å holde minst 2 m avstand til andre.
  • Pirasatham vil ikke bli servert.
  • Det er fremdeles ikke mulig å invitere prest hjem til å utføre ritualer.

 

Styret beklager sterkt for ulempene dette medfører.

 

Med vennlig hilsen 

Kannapiran Amirthalingam 

Forstander