I Bergen kommune gjelder lokale smitteverntiltakene fra og med 6.august til og med 22.august.2021.

 

Bruk av munnbind anbefalt i situasjoner hvor en ikke kan holde minst en meters avstand, utover korte passeringer til andre enn hustandsmedlemmer. Dette gjelder blant annet i butikker, tros- og livssynshus, på kollektivtransport, i taxi og i lokaler for kultur-, sports og fritidsaktiviteter.

 

Av hensyn til templets areal og måten pooja blir gjennomført på, besluttet styret i Bergen Hindu Sabha å gjøre følgende tiltak:

 

  • Det er tillatt med 25 personer til alle pooja.
  • Det er nå tillatt med flere enn to personer fra hver familie til alle pooja.
  • Alle kan delta på hvor mange fredagspoojaer de ønsker.
  • En meters regel og alle smittevernregler gjelder fortsatt.
  • Munnbind påbudt under hele pooja.
  • Templet åpnes kl. 11.30 og kl. 18.30 alle dager og stenges 60 minutter etter pooja avsluttet.
  • Templet åpnes kl. 10. 00 og kl. 17.45 ved spesielle dager med abichegam.
  • Det er mulig å invitere prest hjem til å utføre ritualer.

 

Styret ber dere alle om å vise forståelse for smittevernreglene fra regjeringen og Bergen kommune. Takk for samarbeidet😊

 

Med vennlig hilsen 

Kannapiran Amirthalingam 

Forstander