Informasjon til BHS medlemmer  

Styret i Bergen Hindu Sabha (BHS) har nylig mottatt melding fra en BHS medlem. Det går ut på at styremedlemmer oppsøker BHS medlemmene uanmeldt hjemme hos dem. Det har vært snakk om informasjon og saker knyttet til kommende generalforsamling.

Herved bekreftes at styret i BHS har ikke vedtatt at styremedlemmene skal oppsøke BHS medlemmene på deres bopel for å informere eller diskutere saker knyttet til generalforsamling. Dette er veldig beklagelig, og styret tar avstand fra dette. Det anbefales på det sterkeste at slike hendelser ikke bør oppmuntres.  Det er viktig og nødvendig at alle individer er forpliktet til å ta hensyn til smittevernregler.

Mvh

 Kannapiran Amirthalingam

Forstander i BHS