07.10.21 வியாழக்கிழமை:  நவராத்திரி பூசை- 1 ம் நாள்

இன்றைய தினம்  கருமாரியம்மனுக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேட பூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும்

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும் 

இரவு 7:45 மணிக்கு வசந்தமண்டபப்பூசையும் இடம்பெறும்.

உபயம்:- 500 kr

 

08.10.21  வெள்ளிக்கிழமை : நவராத்திரி பூசை- 2ம் நாள்

இன்றைய தினம்  கருமாரியம்மனுக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேட பூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெறும்.

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும்.

இரவு 7:30 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்  

உபயம்:- 500 kr

 

09.10.21 சனிக்கிழமை: நவராத்திரி பூசைம் நாள் இலட்சுமி பூஜை), சதுர்த்தி விரதம்.

இன்று விநாயகப்பெருமானுக்கு, கருமாரியம்மனுக்கும் உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா வரும் காட்சி இடம்பெறும். 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும் 

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்  

இரவு 7:45 மணிக்கு வசந்தமண்டபப்பூசை. விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா வரும் காட்சி இடம்பெறும்.

 

10.10.21 ஞாயிற்றுக்கிழமை : நவராத்திரி பூசைம் நாள்இலட்சுமி பூஜை)

இன்றைய தினத்தில் கருமாரியம்மனுக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம். அதைத் தொடர்ந்து கருமாரியம்மனிற்கு விசேட அபிசேகம் நடைபெறும்.

உபயம்: 500 kr.

 

11.10.21  திங்கட்கிழமை:நவராத்திரி பூசை 5ம் நாள் ( இலட்சுமி பூஜை)

இன்றைய தினத்தில் கருமாரியம்மனுக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம். அதைத் தொடர்ந்து கருமாரியம்மனிற்கு விசேட அபிசேகம் நடைபெறும்.

உபயம்: - 500 kr.

 

12.10.21 செவ்வாய்க்கிழமை ம் நாள்  (சரஸ்வதிபூஜை)

இன்றைய தினத்தில் கருமாரியம்மனுக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம். அதைத் தொடர்ந்து கருமாரியம்மனிற்கு விசேட அபிசேகம் நடைபெறும்.

உபயம்: - 500 kr

 

13.10.21 புதன்கிழமை : சந்தான கோபாலர் தினம், நவராத்திரி பூசை 7ம் நாள் ( சரஸ்வதிபூஜை)

இன்று பகல் சந்தான கோபாலருக்கு  ஸ்நபன  சங்காபிஷேகம் நடைபெற்று, மாலை  தினத்தில் கருமாரியம்மனுக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, சந்தான கோபாலர் வீதியுலா வரும் காட்சியும் நடைபெறும்.


பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்:
காலை 09:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிஷேகம் நடைபெறும்
பகல் 12:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம். அதைத் தொடர்ந்து கருமாரியம்மனிற்கு விசேட அபிசேகம் நடைபெறும்.

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும் 

இரவு 7:45 மணிக்கு சுவாமி வீதியுலா
உபயம் :- kr  500,-

 14.10.21 வியாழக்கிழமை: நவராத்திரி பூசை 8ம் நாள் (சரஸ்வதிபூஜை) ஆயுதபூசை/ வீட்டுபூசை

இன்றைய தினத்தில் கருமாரியம்மனுக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம். அதைத் தொடர்ந்து கருமாரியம்மனிற்கு விசேட அபிசேகம் நடைபெறும்.

 உபயம்: - 500 kr.

 

15.10.21  வெள்ளிக்கிழமை : 09 ம் நாள் விஜயதசமி, கேதாரகௌரி விரதாரம்பம்

இன்றைய தினத்தில் கருமாரியம்மனுக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம். அதைத் தொடர்ந்து கருமாரியம்மனிற்கு விசேட அபிசேகம் நடைபெறும். அதன் பின்பு அம்மன் வீதியூலா வரும் காட்சி, வாழை வெட்டு மற்றும் குழந்தைகளிற்கு ஏடு தொடக்கும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெறும்.

மாலை 7:30 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

மாலை 7:45 மணிக்கு வசந்தமண்டப விசேட பூசை, அம்மன் வீதியுலா, வாழை வெட்டு அதைத் தொடர்ந்து குழந்தைகளிற்கு ஏடு தொடக்கும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெறும்.

உபயம்: 750 kr.

 

16.10.21 சனிக்கிழமை: நவக்கிரகஹோமம் [கடைசிச் புரட்டாதிச்சனி)

பகல் 10:00 மணிக்கு நவக்கிரகங்களுக்கு அபிஷேகம்

 (உபயம் எடுக்க விரும்பும் அடியார்கள் தொடர்பு கொள்ளவும்.)

உபயம் : kr 750

 

20.10.21  புதன்கிழமை: பூரணை விரதம்

மீனாட்சியம்மனுக்கும் கருமாரியம்மனிற்கும் மாலை உருத்ராபிஷேகமும், விசேட தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, வசந்த மண்டபபூஜையின் பின்   அம்மன் வீதியுலா வரும் காட்சி நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிஷேகம் நடைபெறும்.

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்.  

இரவு 7:45 மணிக்கு வசந்தமண்டபப்பூசை. அம்மன் வீதியுலா வரும் காட்சி இடம்பெறும்.  

உபயம் பூரணை விரதம் :- kr 500,-

 

22.10.21  வெள்ளிக்கிழமை:  கார்த்திகை விரதம் , முதலாவது ஐப்பசி  வெள்ளி

இன்றைய தினம் முருகன், வள்ளி, தெய்வயானைக்கும் உருத்ராபிஷேகமும் விசேட பூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, முருகப்பெருமான், வள்ளி, தெய்வயானை, சமேதராய் வீதியுலா வரும் காட்சி இடம்பெறும் .

பூசைநேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும் 

இரவு 7:30 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்  

இரவு 7:45 மணிக்கு வசந்தமண்டபப்பூசை. விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா வரும் காட்சி இடம்பெறும்.

உபயம் – kr. 500,-

  

24.10.21  ஞாயிற்றுக்கிழமை: சங்கடஹரசதுர்த்தி

இன்றைய தினம் விநாயகப்பெருமானிற்கும, உருத்ராபிஷேகமும் விசேட பூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா வரும் காட்சி இடம்பெறும் .

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும் 

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்  

இரவு 7:45 மணிக்கு வசந்தமண்டபப்பூசை. விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா வரும் காட்சி இடம்பெறும்.

உபயம் – kr. 500,-

  

இம் மாதத்துக்குரிய  முக்கிய நாட்கள் :

02.10.21   சனிக்கிழமை : மூன்றாவது   புரட்டாதிச்சனி

09.10.21   சனிக்கிழமை : 4 ம்  புரட்டாதிச்சனி.

16.10.21   சனிக்கிழமை : நவக்கிரகஹோமம் [கடைசிச் புரட்டாதிச்சனி)

07.10.21 வியாழக்கிழமை :நவராத்திரி விரதம் ஆரம்பம்

17.10.21 சனிக்கிழமை: பிரதோஷ விரதம்

22.10.21 வெள்ளிக்கிழமை: முதலாவது ஐப்பசி  வெள்ளி

29.10.21 வெள்ளிக்கிழமை: இரண்டாவது ஐப்பசி  வெள்ளி