På lørdag er det 1. januar 2022, da har styret i Bergen Hindu Sabha bestemt å utvide templets åpningstider. Templet skal være åpnet til kl. 14.00 under dagspooja og til kl. 21.00 under kveldspooja.

 

Maksimalt antall deltakere er 20 personer om gangen. Dørene vil bli stengt når antallet overskrider.

 

Derfor får kun to personer fra samme familie mulighet til å være på templet samtidig og disse personene må dessverre forlate templet etter en time.  

 

Styret håper at besøkende viser forståelse, slik at alle som ønsker kan delta på pooja denne dagen.

 

Med vennlig hilsen 

 

Kannapiran Amirthalingam 

Forstander