01.01.2022 சனிக்கிழமை
ஆங்கிலப் புதுவருட நாளாகிய இன்று சிறப்புப்பூசை மதியம் 12:00-மணிக்கு நடைபெறும்.


பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்
மதியம் 12:00-மணிக்கு புதுவருட விசேடபூசை நடைபெறும்.
மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்.

 

 


05.01.22 புதன் கிழமை: சதுர்த்தி விரதம்
இன்று விநாயகப்பெருமானுக்கு உருத்ராபிஷேகம் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா வரும் காட்சி இடம்பெறும்.


பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்
மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும்
இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்
இரவு 7:45 மணிக்கு வசந்தமண்டபப்பூசை. விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா வரும் காட்சி இடம்பெறும்.
உபயம் 500 kr ,-

 

05.01.2022 Wednesday: Sathurthi

Pooja detalis:

Sangalpam: 05.45 PM. Sangalpam followed by abishekam. Pooja starts at 07.00 PM, and it ends with Lord Ganesha being carried around inside the temple.

Upyam / Contribution: 500 kr. 

 

12.01.22 புதன் கிழமை: கார்த்திகை விரதம்
இன்றைய தினம் முருகன், வள்ளி, தெய்வயானைக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேட பூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, முருகப்பெருமான், வள்ளி, தெய்வயானை, சமேதராய் வீதியுலா வரும் காட்சியும் இடம்பெறும்.


பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்
மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும்
இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்
இரவு 7:45 மணிக்கு வசந்தமண்டபப்பூசையும் முருகப்பெருமான், வள்ளி, தெய்வயானை சமேதராய் வீதியுலா வரும் காட்சியும் இடம்பெறும்.
உபயம் 500 kr ,-

12.01.2022 Wednesday: Karthikai

Pooja detalis:

Sangalpam: 05.45 PM. Sangalpam followed by abishekam. Pooja starts at 07.00 PM, and it ends with Lord Muruga being carried around inside the temple.

Upyam / Contribution: 500 kr.

 

13.01.2022 வியாழக்கிழமை : சர்வ வைகுண்ட ஏகாதசி விரதம்.
இன்று பகல் நாராயணப்பெருமானிற்கு ஸ்நபன அபிஷேகம் நடைபெற்று, மாலை விசேட பூசை தீபாராதனைகளுடன் நாராயணப்பெருமான் வீதியுலா வரும் காட்சி நடைபெறும்.


பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்
பகல் 10:00 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும்
பகல் 12:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்
பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்
இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்.
உபயம் 1000 kr,-

13.01.2022 Thursday: Vaikunda eekathasi

Pooja detalis:

Sangalpam: 10.00 AM. Sangalpam followed by abishekam. Noon pooja starts at 12.00 PM. Evening pooja starts at 07.00 PM, and it ends with Lord Krishna being carried around inside the temple. Special vasanthamandapa-pooja at 12.00 AM.

Upyam / Contribution: 1000 kr.


14.01.2022 வெள்ளிக்கிழமை:தைப்பொங்கல்
இன்றைய தினம் பகலில் பொங்கலும் விசேட பூசைகளும் நடைபெறும். அத்துடன் மாலையில் விசேட பூசைகளும் நடைபெறும்.
பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்
பகல் 10:00 மணிக்கு பொங்கல்
பகல் 12:00 மணிக்கு மதிய பூசை ஆரம்பம்
இரவு 7:30 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்.

 

14.01.2022 Friday: Thaipongal

Pooja detalis:

The priest performs a milk abishekam to Lord Ganesha. Thaipongal starts at 09.00 AM, and noon pooja at 12.00 PM.

 

17.01.2022. திங்கட்கிழமை :பூரணை விரதம்
இன்று மாலை மீனாட்சியம்மனுக்கும் கருமாரியம்மனிற்கும் உருத்ராபிஷேகமும், விசேட தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, அம்மன் வீதியுலா வரும் காட்சி நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்
மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிஷேகம் நடைபெறும்
இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்
இரவு 7:45 மணிக்கு சுவாமி வீதியுலா
பூரணை விரதம் உபயம் – 500 kr

 

17.01.2022 Monday: Pournami

Pooja detalis:

Sangalpam: 05.45 PM. Sangalpam followed by abishekam. Pooja starts at 07.00 P, and it ends with Goddess Durga being carried around inside the temple.

Upyam / Contribution: 500 kr.

 

18.01.2022. செவ்வாய்க்கிழமை - தைப்பூசம்
இன்று பகல் முருகன், வள்ளி, தெய்வயானைக்கு ஸ்நபன அபிஷேகமும், மாலை விசேட தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, வள்ளி, தெய்வயானை சமேதராய் முருகன் வீதியுலா வரும் காட்சியு நடைபெறும்.


பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்
பகல் 10:00 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிஷேகம் நடைபெறும்.
பகல் 12:00 மணிக்கு பூசை.
மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிஷேகம் நடைபெறும்
இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்
இரவு 7:45 மணிக்கு சுவாமி வீதியுலா
பூரணை விரதம் உபயம் – 400 kr
தைப்பூச உபயம் – 1000 kr.

 

18.01.2022 Tuesday: Thaipoosam

Pooja detalis:

Sangalpam: 10.00 AM. Sangalpam followed by abishekam. Noon pooja starts at 12.00 PM. Evening pooja starts at 07.00 PM, and it ends with Lord Muruga being carried around inside the temple.

Upyam / Contribution: 1000 kr.


21.01.22 வெள்ளிக்கிழமை : சங்கடஹரசதுர்த்தி
இன்றைய தினம் விநாயகப்பெருமானிற்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேட பூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா வரும் காட்சி இடம்பெறும்.


பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்
மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும்
இரவு 7:30 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்
இரவு 8:15 மணிக்கு வசந்தமண்டபப்பூசை. விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா வரும் காட்சி இடம்பெறும்.
உபயம் – kr. 500,-

21.01.2022 Friday: Sangadahara sathurthi

Pooja detalis:

Sangalpam: 05.45 PM. Sangalpam followed by abishekam. Pooja starts at 07.00 PM, and it ends with Lord Ganesha being carried around inside the temple.

Upyam / Contribution: 500 kr.