02/07/22 சனிக்கிழமை:சதுர்த்தி விரதம்

இன்று மாலை விநாயகப்பெருமானுக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா வரும் காட்சி இடம்பெறும். 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும் 

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்  

இரவு 7:45 மணிக்கு வசந்தமண்டபப்பூசை. விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா வரும் காட்சி இடம்பெறும்.

உபயம் 500 kr.

 

02.07.2022 Saturday: Sathurthi  

Pooja detalis:

Sangalpam: 05.45 PM. Sangalpam followed by abishekam. Pooja starts at 07.00 PM, and it ends with Lord Ganesha being carried around inside the temple.

Upayam / Contribution: 500 kr.

 

05.07.22 செவ்வாய்க்கிழமை : நடேசரபிஷேகம், ஆனி உத்தரம் .

இன்றைய தினத்தில் நடராஜப்பெருமானுக்கு  உருத்ராபிஷேகத்துடன் விசேட பூசை தீபாராதனைகள் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும்

இரவு 7:30 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

உபயம் – 500 kr.

 

05.07.2022 Tuesday: Nadesar abishekam  

Pooja detalis:

Sangalpam: 05.45 PM. Sangalpam followed by abishekam. Pooja starts at 07.00 PM.

Upayam / Contribution: 500 kr.

 

13.07.22 புதன்கிழமை: பூரணை விரதம்

மீனாட்சியம்மனுக்கும் கருமாரியம்மனிற்கும் மாலை உருத்ராபிஷேகமும், விசேட தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, வசந்த மண்டபபூஜையின் பின்   அம்மன் வீதியுலா வரும் காட்சியும் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிஷேகம் நடைபெறும் 

இரவு 7:30 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்.  

இரவு 7:45 மணிக்கு வசந்தமண்டபப்பூசை. அம்மன் வீதியுலா வரும் காட்சி இடம்பெறும்.  

உபயம் – 500 kr.

 

13.07.2022 Wednesday: Pournami

Pooja detalis:

Pounami: Sangalpam: 05.45 PM. Sangalpam followed by abishekam. Pooja starts at 07.00 PM, and it ends with Goddess Durga being carried around inside the temple.

Upayam / Contribution: 500 kr.

 

16.07.22 சனிக்கிழமை:  சங்கடஹரசதுர்த்தி , ஆடிப்பிறப்பு

இன்றைய தினம் விநாயகப்பெருமானிற்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேட பூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா வரும் காட்சி இடம்பெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும் 

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்  

இரவு 7:45 மணிக்கு வசந்தமண்டபப்பூசை. விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா வரும் காட்சி இடம்பெறும்.

உபயம் – 500 kr.

இன்றைய தினம் ஆலயத்தில் ஆடிக்கூழ் வழங்கப்படும்

16..07.22 Saturday: Sangadahara sathurthi, Aadipirappu

Pooja detalis:

Sangalpam: 05.45 PM. Sangalpam followed by abishekam. Pooja starts at 07.00 PM, and it ends with Lord Ganesha being carried around inside the temple.

Upayam / Contribution: 500 kr.

 

19.07.22 செவ்வாய்க்கிழமை: 1 ம் ஆடிச்செவ்வாய்

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

பகல் 12:00 மணிக்கு மதிய பூசை ஆரம்பம்

மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

 

22.07.22 வெள்ளிக்கிழமை: கார்த்திகை விரதம் 

இன்றைய தினம் முருகன், வள்ளி, தெய்வயானைக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேட பூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, முருகப்பெருமான், வள்ளி, தெய்வயானை, சமேதராய் வீதியுலா வரும் காட்சியும் இடம்பெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும் 

இரவு 7:30 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்  

இரவு 7:45 மணிக்கு வசந்தமண்டபப்பூசையும் முருகப்பெருமான், வள்ளி, தெய்வயானை சமேதராய் வீதியுலா வரும் காட்சியும் இடம்பெறும்.

உபயம் 500 kr.

 

22.07.2022 Friday: Karthikai

Pooja detalis:

Sangalpam: 05.45 PM. Sangalpam followed by abishekam. Pooja starts at 07.30 PM, and it ends with Lord Muruga being carried around inside the temple.

Upayam / Contribution: 500 kr.

 

26.07.22 செவ்வாய்க்கிழமை: 2 ம் ஆடிச்செவ்வாய்

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

பகல் 12:00 மணிக்கு மதிய பூசை ஆரம்பம்

மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

 

28.07.22 வியாழக்கிழமை : ஆடி அமாவாசை !

இன்றைய தினத்தில், பிதிர்த்தர்ப்பணம் மற்றும் சிவனுக்கு விசேட பூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, அர்ச்சனைகள் செய்யப்படும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

பகல் 12:00 மணிக்கு விசேட பூசை நடைபெறும்.

ஆலயம் பகல் 10.00 மணியில் யில் இருந்து 14.00 மணிவரை திறந்திருக்கும்.

 

28.07.22 Thursday: Aadi amavasai

Pooja detalis:

A kind of ritual offering to the dead soul of farther after noon pooja. Moksha archana can be done after noon pooja and evening pooja.

The temple will be open from 10.00 AM to 2.00PM.

 

31.07.22  ஞாயிற்றுக்கிழமை: ஆடிப்பூரம் 

இன்றைய தினத்தில் பகல் கருமாரியம்மனிற்கு ஸ்நபன அபிஷேகமும் தீபாராதனைகளும் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

பகல் 10:00 மணிக்கு கருமாரியம்மனிற்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிஷேகம் நடைபெறும்.

பகல் 12:00 மணிக்கு மதிய பூசை ஆரம்பம்.

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்.  

இரவு 7:30 மணிக்கு வசந்தமண்டபப்பூசை. அம்மன் வீதியுலா வரும் காட்சி இடம்பெறும்.  

உபயம் :- 1000 kr.

 

31.07.22 Thursday: Aadi Pooram

Pooja detalis:

Sangalpam at 10.00 AM. Sangalpam followed by abishekam. Noon pooja starts at 12.00 PM. Goddess Durga being carried around inside the temple after evening pooja.

Upyam / Contribution: 1000 kr.

உபயம் எடுக்க விரும்பும் அடியார்கள் தொடர்பு கொள்ளவும்.