விலைப்பட்டியல்  01.12.2018

                 

பூஜை விபரம்                                        Medlem  Ikke Medlem

அர்ச்சனை

kr 50,- 

kr 50,- 

ஒரு கும்பம் 

மேலதிகமாக பால் குடம் வைத்தால் ஒன்று 

kr 400,- 

kr. 25,-

kr. 600

kr. 50,-

ஒன்பது  கும்பம்  

மேலதிகமாக பால் குடம் வைத்தால் ஒன்று 

 

kr 1000,- 

kr. 0,-

kr. 1800

kr. 50,-

பால் குடம் ஒன்றுக்கு மேல்வைத்தால்                   

kr. 50,-

kr. 100,-

பாலபிஷேகம் ஆலயத்தில் பெற்றுக்கொண்டால் 

kr 200,- 

kr 400,- 

பாலபிஷேகம் கொண்டு வந்தால்  

kr 150,-  kr 350,- 

கணபதி ஹோமம் வெளியில்                                                                                            

kr 900,-  kr 1500,- 

கணபதி ஹோமம் ஆலயத்தில்

kr 750,- kr 1500,-

நவக்கிரஹஹோமம்

kr 1000,- kr 1500,-

ராகு கேது        

kr 400,- kr 800,-

நெய் விளக்கு ஒன்று    

kr 35,- kr 50,-

நெய் விளக்கு ஒன்றுக்கு மேல்  விளக்கு 

kr 150,- kr 200,-

நெய் கொன்று  வந்து  விளக்கு ஏற்றல்  ஒன்று   

kr 35,- kr 50,-

தேசிக்காய்  விளக்கு 

kr 35,- kr 50,-

தேசிக்காய் விளக்கு

ஐந்துக்கு மேல் 

kr 100,- kr 200,-

எள்ளெண்ணை

இரண்டு பொட்டலம் பெரிய சுட்டி   

kr 50,- kr 75,-

எள்ளெண்ணை

ஒரு பொட்டலம்  சிறிய சுட்டி        

kr 35,- kr 50,-

சந்தனக்காப்பு  

kr 200,- kr 400,-

கடலை மாலை நவக்கிரகம்

kr 100,- kr 200,-

அன்னாபிஷேகம்

kr 150,- kr 300,-