01.12.2018

விபரம்   Medlem  Ikke Medlem

விசேட நாட்களான  திருவிழாகாலங்களில் நடைபெறும் அர்ச்சனை தட்டுடன்

Kr. 150,- Kr. 200,-

திருவிழா பூஜை

தேர், 

தீர்த்தம்,

கோடியேற்றம் பகல் & இரவு                                        

Kr. 1500,- Kr. 2000,-

திருவிழா பூஜைகள்  பகல்                                                                           

Kr. 400,- Kr. 800,-

 

   

கற்பூர சட்டி  எடுத்தல் , பால் குடம் எடுத்தல்  

Kr. 100,- Kr. 200,-

வடை மாலை 21     

Kr. 210,- Kr. 420,-

மோதகம்  ஒன்று   

Kr. 15,- Kr. 20,-

பால்  1 liter      

Kr. 25,- Kr. 35,-

தேங்காய்   1     

Kr. 25,- Kr. 35,-

அன்னதானம்   50  அடியார்கள்

Kr. 600,- Kr. 800,-

Åpningstider

Mandag - Søndag  Kl. 11:30 - 1300

Mandag - Søndag  Kl 18:30 - 20:00

Fredag                   Kl 18:30 - 21:00

Utenom ordinære åpningstiden, åpnes etter avtalte. vennligst kontakt.

Besøksadresse:

Storetveitveien 5           

5067 Bergen    

Tlf. 55 28 22 45 / 975 48 278

Template by JoomlaShine