ஏழுமலை ஸ்ரீ ஆனந்த சித்தி விநாயகா் ஆலய வருடாந்த மஹோற்சவம் 01.06.2023 வியாழக்கிழமை மாலை கணபதி ஹோமத்துடன்ஆரம்பமாகி, 13.06.2023 அன்று வைரவர் மடையுடன் இனிதே நிறைவேறும்.

The Annual Festival of the Seven Hills Sri Ananda Siddhi Vinayagar Temple will commence on Thursday evening on 01.06.2023 with Ganabathi Homam and will conclude on 13.06.2023 with Vairavar Madai.(special pooja for God vairava)

01.06.2023  வியாழக்கிழமை  :  கணபதி ஹோமம்

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம்

உபயம் – 1000 kr.

01.06.23 : Thursday – Ganabathi Homam

Pooja detalis:

Sangalpam: 05.45 PM. Sangalpam .

Upayam / Contribution: 1000 kr.

02.06.2023 வெள்ளிக்கிழமை  : கொடியேற்றம்

பூஜை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

காலை

08.00: மணிக்கு சங்கற்பம்

09:15: மணிக்கு பூஜை

09:45: பூா்வாங்க கிாிகைகள்,கொடித்தம்மப்பூஜை,கொடியேற்றம்.

10:45: மணிக்கு வசந்த மண்டபபூஜை

11:30: விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா

           சாந்தி ஆவாகணம்

உபயம்: 2500,- Kr

 

மாலை:

 17:00 : மணிக்கு சங்கற்பம்

18:15: மணிக்கு பூஜை

18:45: மணிக்கு ஸதம்ப பூஜை 

19:15: வசந்த மண்டபபூஜை

20:00: வீதியுலா

அதனைத் தொடா்ந்து விநாயகப்பெருமான் வள்ளி,தெய்வானை சமேத முருகப்பெருமான் வீதியுலாவரும் திருக்காட்சி நடைபெரும்.

    உபயம்   : 2000,-kr                                                                                                                                  

02.06.23 :Friday- Kodi Etram ( Flag Hoisting festival)

Pooja detalis: Day time

 08:00 AM. Sangalpam.

09:15 AM : Pooja starts.

10:45 AM: Flagpole pooja and Flag Hoisting

11:30 AM : End with Lord Ganesha and Goddess valli ,Deivanai with Lord Muruga being carried around inside the temple

Upayam / Contribution: 2500 kr.

Evening Pooja:

 17:00hrs . Sangalpam

 18:15 hrs Pooja starts

20:00 hrs : Lord Ganesha being carried around inside the temple.

21:00 hrs: Pooja Ends.

Upayam / Contribution: 2000 kr.

 

03.06.2023 சனிக்கிழமை: பூரணை

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

காலை

09:30: மணிக்கு சங்கற்பம்

10:45 : மணிக்கு பூஜை

11:15: ஸ்தம்ம பூஜை

11:45 : மணிக்கு வசந்த மண்டபபூஜை

12:30:  வீதியுலா

உபயம்: kr 1000,-

மாலை:

மாலை 17:00 மணிக்கு சங்கற்பம்

விநாயகப்பெருமான்,முருகன்,கருமாாி,மீனாட்சி அம்மனிற்கு விஷேச அபிஷேகம்.

18:15 : மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

18:45: ஸ்தம்ம பூஜை

19:15: மணிக்கு வசந்த மண்டபபூஜை

20:00 : திருவிளக்குப்பூஜை

20:30 : விநாயகப்பெருமான்,கருமாாியம்மன் வீதி உலா வரும் திருக்காட்சி

உபயம்: Kr 2000,-

 

03:06:23: Saturday- Pourmani

Pooja details:Day Time

09:30 AM : sangalpam

10:45 AM: Pooja starts.

12:30 PM: Lord Ganesha being carried around inside the temple.

13:15: PM : Pooja ends

Upayam / Contribution: 1000 kr.

Pooja detalis: Evening

17:00 PM :Sangalpam

18:15 PM : Pooja starts

20:00 PM Thiru villakupooja (This pooja is being done by the married women for the longevity of their consorts and the details about the performance of this holy lamp pooja is also mentioned in some of our holy texts of Hinduism)

20:30 PM: End with Lord Ganesha and Goddess Durga being carried around inside the temple.

21:30 PM: Pooja Ends.

Upayam / Contribution: 2000 kr

04.06.23:  ஞாயிற்றுக்கிழமை: 3ம் நாள் திருவிழா

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

09:30: மணிக்கு சங்கற்பம்

10:45 : மணிக்கு பூஜை

11:15: ஸ்தம்ம பூஜை

11:45 : மணிக்கு வசந்த மண்டபபூஜை

12:30:  வீதியுலா

உபயம்: kr 1000,-

 

மாலை:

மாலை 17:00 மணிக்கு சங்கற்பம்

18:15 : மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

18:45: ஸ்தம்ம பூஜை

19:15: மணிக்கு வசந்த மண்டபபூஜை

20:00 : விநாயகப்பெருமான் வீதி உலா வரும் திருக்காட்சி

உபயம்: Kr 2000,

04.06.23 Sunday- 3rd day festival

Pooja detalis: Day time

 09:30 AM. Sangalpam.

10:45 AM : Pooja starts.

12:30 PM: Ends with Lord Ganesha being carried around inside the temple.

13:15: PM: Pooja Ends.

Upayam / Contribution: 1000 kr

Evening Pooja:

17:00hrs . Sangalpam

 18:15 hrs Pooja starts

20:00 hrs : Lord Ganesha being carried around inside the temple.

21:00 hrs: Pooja Ends.

Upayam / Contribution: 2000 kr.

05.06.23 : திங்கட்கிழமை 4ம் நாள் திருவிழா

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

09:30: மணிக்கு சங்கற்பம்

10:45 : மணிக்கு பூஜை

11:15: ஸ்தம்ம பூஜை

11:45 : மணிக்கு வசந்த மண்டபபூஜை

12:30:  வீதியுலா

உபயம்: kr 1000,-

மாலை:

மாலை 17:00 மணிக்கு சங்கற்பம்

18:15 : மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

18:45: ஸ்தம்ம பூஜை

19:15: மணிக்கு வசந்த மண்டபபூஜை

20:00 : விநாயகப்பெருமான் வீதி உலா வரும் திருக்காட்சி

உபயம்: Kr 2000,

05:06:23: Monday:4th Day festival

Pooja detalis: Day time

 09:30 AM. Sangalpam.

10:45 AM : Pooja starts.

12:30 PM: Ends with Lord Ganesha being carried around inside the temple.

13:15: PM: Pooja Ends.

Upayam / Contribution: 1000 kr

Evening Pooja:

17:00hrs . Sangalpam

 18:15 hrs Pooja starts

20:00 hrs : Lord Ganesha being carried around inside the temple.

21:00 hrs: Pooja Ends.

Upayam / Contribution: 2000 kr.

 

06.06.23 செவ்வாய்க்கிழமை: 5ம் நாள் திருவிழா, சங்கடஹர சதுா்த்தி விஷேடபூஜை

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

09:30: மணிக்கு சங்கற்பம்

10:45 : மணிக்கு பூஜை

11:15: ஸ்தம்ம பூஜை

11:45 : மணிக்கு வசந்த மண்டபபூஜை

12:30:  வீதியுலா

உபயம்: kr 1000,-

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 17:00 மணிக்கு சங்கற்பம்

18:15 : மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

18:45: ஸ்தம்ம பூஜை

19:15: மணிக்கு வசந்த மண்டபபூஜை

20:00 : விநாயகப்பெருமான் வீதி உலா வரும் திருக்காட்சி

உபயம்: Kr 2000,

06:6:23: Tuesday: 5th day festival: Sangadahara sathurthi

Pooja detalis: Day time

 09:30 AM. Sangalpam.

10:45 AM : Pooja starts.

12:30 PM: Ends with Lord Ganesha being carried around inside the temple.

13:15: PM: Pooja Ends.

Upayam / Contribution: 1000 kr

Evening Pooja:

17:00hrs . Sangalpam

 18:15 hrs Pooja starts

20:00 hrs : Lord Ganesha being carried around inside the temple.

21:00 hrs: Pooja Ends.

Upayam / Contribution: 2000 kr.

07.06.23 : புதன்கிழமை 6ம் நாள் திருவிழா

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

09:30: மணிக்கு சங்கற்பம்

10:45 : மணிக்கு பூஜை

11:15: ஸ்தம்ம பூஜை

11:45 : மணிக்கு வசந்த மண்டபபூஜை

12:30:  வீதியுலா

உபயம்: kr 1000,-

மாலை:

மாலை 17:00 மணிக்கு சங்கற்பம்

18:15 : மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

18:45: ஸ்தம்ம பூஜை

19:15: மணிக்கு வசந்த மண்டபபூஜை

20:00 : விநாயகப்பெருமான் வீதி உலா வரும் திருக்காட்சி

உபயம்: Kr 2000,

07:06:23: Wednesday - 6th day festival

Pooja detalis: Day time

 09:30 AM. Sangalpam.

10:45 AM : Pooja starts.

12:30 PM: Ends with Lord Ganesha being carried around inside the temple.

13:15: PM: Pooja Ends.

Upayam / Contribution: 1000 kr

Evening Pooja:

17:00hrs . Sangalpam

 18:15 hrs Pooja starts

20:00 hrs : Lord Ganesha being carried around inside the temple.

21:00 hrs: Pooja Ends.

Upayam / Contribution: 2000 kr.

08.06.23  : வியாழக்கிழமை : வேட்டைத்திருவிழா

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

09:30: மணிக்கு சங்கற்பம்

10:45 : மணிக்கு பூஜை

11:15: ஸ்தம்ம பூஜை

11:45 : மணிக்கு வசந்த மண்டபபூஜை

12:30:  வீதியுலா

உபயம்: kr 1000,-

மாலை:

மாலை 17:00 மணிக்கு சங்கற்பம்

18:15 : மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

18:45: ஸ்தம்ம பூஜை

19:15: மணிக்கு வசந்த மண்டபபூஜை

20:00 : வேட்டையாடல்

20:20: விநாயகப்பெருமான் வீதி உலா வரும் திருக்காட்சி

உபயம்: Kr 2000,-

08:06:23: Thursday: Vettaithiruvila-(Hunting Festival)

Pooja detalis: Day time

 09:30 AM. Sangalpam.

10:45 AM : Pooja starts.

12:30 PM: Ends with Lord Ganesha being carried around inside the temple.

13:15: PM: Pooja Ends.

Upayam / Contribution: 1000 kr

Evening Pooja:

17:00hrs . Sangalpam

18:15  hrs Pooja starts

20:00 hrs : Hunting festival

20:20 hrs: Lord Ganesha being carried around inside the temple.

21:20 hrs: Pooja Ends.

Upayam / Contribution: 2000 kr.

09:06:23 : வெள்ளிக்கிழமை: சப்பறத் திருவிழா

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

09:30: மணிக்கு சங்கற்பம்

10:45 : மணிக்கு பூஜை

11:15: ஸ்தம்ம பூஜை

11:45 : மணிக்கு வசந்த மண்டபபூஜை

12:30:  வீதியுலா

உபயம்: kr 1000,-

மாலை:

மாலை 17:00 மணிக்கு சங்கற்பம்

18:15 : மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

18:45: ஸ்தம்ம பூஜை

19:15: மணிக்கு வசந்த மண்டபபூஜை

20:00: விநாயகப்பெருமான் வீதி உலா வரும் திருக்காட்சி

உபயம்: Kr 2500,-

09:06:23: Friday-Sapparaththiruvila

Pooja detalis: Day time

 09:30 AM. Sangalpam.

10:45 AM : Pooja starts.

12:30 PM: Ends with Lord Ganesha being carried around inside the temple.

13:15: PM: Pooja Ends.

Upayam / Contribution: 1000 kr

 Evening Pooja:

17:00hrs . Sangalpam

 18:15 hrs Pooja starts

20:00 hrs : Lord Ganesha in sapparam ((A kind of portable car or stage for taking idols in processions)

21:00 hrs: Pooja Ends.

Upayam / Contribution: 2500 kr.

10:06:23: சனிக்கிழமை :தோ்த்திருவிழா

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

08:30: மணிக்கு சங்கற்பம்

09:15: சங்காபிஷேகம்

09:45 : மணிக்கு பூஜை

10:15: ஸ்தம்ம பூஜை

10:45 : மணிக்கு வசந்த மண்டபபூஜை

11:15:   விநாயகப்பெருமான் தோில் எழுந்தருளி வீதி உலா வரும் திருக்காட்சி

12:00: தேரடி அா்ச்சனை

13:15. பச்சை சாத்துதல்

13:30: சுவாமி தோில் இருந்து இறங்குதல்

13:45: பிராய்ச்சித்த அபிஷேகம்

உபயம்: Kr 2500,-

மாலை:

மாலை 17:45 மணிக்கு சங்கற்பம்

18:15 : மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

18:45: ஸ்தம்ம பூஜை

19:15: மணிக்கு வசந்த மண்டபபூஜை

20:00: விநாயகப்பெருமான் வீதி உலா வரும் திருக்காட்சி

உபயம்: Kr 2000,-

 

10:06.23: Saturday: Theruthsavam- Chariot Festival

Pooja detalis: Day time

 08:30 AM. Sangalpam

09:15 AM: Sangabhishekam (The Conch Shell Abisheka

09:45 AM : Pooja starts.

11:15 AM:  Lord Ganesha's chariot will ride

around inside the temple.

12:00 PM :Archana at Chariot

13:15: PM: Giving green to Lord Ganesha13:45 PM: Abishegam 14:30: Pooja ends

Upayam / Contribution: 2500 kr

Evening Pooja:

17:45hrs . Sangalpam

 18:15 hrs Pooja starts

20:00 hrs : Lord Ganesha being carried around inside the temple.

21:00 hrs: Pooja Ends.

Upayam / Contribution: 2000 kr.

11:06:23: ஞாயிற்றுக்கிழமை தீா்த்தத்திருவிழா

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

09:00: மணிக்கு சங்கற்பம்

10:15 : மணிக்கு பூஜை

10:45: ஸ்தம்ம பூஜை

11:15 : தீா்த்தமாடல்

11:15: மணிக்கு வசந்த மண்டபபூஜை

12:30:  வீதியுலா

13:15: யாககும்ப அபிஷேகம்

13:45. பூஜை நிறைவு

13:45: ஆச்சாாிய உற்சவம்

உபயம்: kr 2500

மாலை:

மாலை 18:00 மணிக்கு சங்கற்பம்

18:05 : மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

19:05: ஸ்தம்ம பூஜை, கொடியிறக்கம்

20:05: விநாயகப்பெருமான் வீதி உலா வரும் திருக்காட்சி

21:05: சண்டேஸ்வரா் உற்சவம்

21:20. பூஜை நிறைவு

உபயம்: Kr 2000,-

 

11:06:23 : Sunday- Theerthotshavam ( Theertha festival)

Pooja detalis: Day time

 09:00 AM. Sangalpam.

10:15 AM : Pooja starts.

11:15 AM : Theertha festival

13:15: PM: Abishekam

13:45: Pooja ends

13:45: Acharya utsavam ( A moment to honor the priests)

Upayam / Contribution: 2500 kr

 Evening Pooja:

18:00hrs . Sangalpam

18:05 hrs Pooja starts

20:05 hrs : Lord Ganesha being carried around inside the temple.

21:05 hrs: Sandeswara utsavam

21:20 hrs : Pooja ends

Upayam / Contribution: 2000 kr.

 

12:06:23 : திங்கட்கிழமை: பூங்காவனம்

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 17:00 மணிக்கு சங்கற்பம்

18:15 : மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

18:45: மணிக்கு வசந்த மண்டபபூஜை, திரு ஊஞ்சல் வைபவம்

அதனைத் தொடா்ந்து விநாயகப்பெருமான் வள்ளி,தெய்வானை சமேத முருகப்பெருமான் வீதியுலாவரும் திருக்காட்சி நடைபெரும்.

20:30: பூஜை நிறைவு

12:06:23 : Monday: Poongavanam- Temple Garden Festival

Pooja details:

17:00 hrs . Sangalpam

18:15 hrs: Pooja starts

19:45: hrs. End with Lord Ganesha and Goddess valli ,Deivanai with Lord Muruga being carried around inside the temple

20:30hrs. Pooja ends

Upayam / Contribution: 2500 kr

13:06:23 : செவ்வாய்க்கிழமை: பிராய்ச்சித்த அபிஷேகம்,வைரவா் மடை

 மாலை 17:30 மணிக்கு சங்கற்பம்

18:15 : மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

19:00 : வைரவா் பூஜை

19:30: பூஜை நிறைவு

 

13:06:23. Tuesday: Vairavar Madai:(special Pooja for Lord Bhairava)

Pooja details.

17:30 hrs :  sangalpam

18:15 hrs. pooja starts

19:00 hrs :Bhairava pooja

19:30 hrs : Pooja ends.

Upayam / Contribution: 2000 kr.